" ผู้แทนจำหน่าย เครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งใช้ในห้องผ่าตัด ห้องผู้ป่วยหนัก ห้องคลอด เครื่องอภิบาลเด็กแรกเกิด ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และเครื่องวินิจฉัยด้วยรังสี และอุปกรณ์แสตนเลสทุกชนิด "